Postali smo A1!

Dobrodošli u A1!

Čovjek u kombinaciji s tehnologijom, novi je oblik života (NoviOblikZivota.com). Tehnologija nam pruža mogućnosti koje su prije dvadesetak godina bile na rubu znanstvene fantastike, a danas su dostupne gotovo svima. U posljednja dva desetljeća naš razvoj pratio je vaše potrebe, ali i nove navike života. Hvala vam što ste nas u toj promjeni pratili i poticali da budemo inovativni.

Novo doba traži i novo ime. Naše je ime – A1.

Vip i B.net od 1. listopada 2018. koriste se imenom A1, a VIPnet d.o.o. postao je A1 Hrvatska d.o.o. B.net ostaje dostupan u okviru proizvoda i usluga A1.
 

A1 kao jedinstveni brend

A1 snažan je brend koji pokriva sve konvergentne i ICT aspekte poslovanja kao što su mobilna, fiksna, TV i podatkovna rješenja te rješenja u oblaku kao i OTT usluge.
Prošle godine A1 Telekom Austria Grupa odlučila je da A1 postane jedinstveni brend za sve svoje kompanije, uključujući i Vipnet na hrvatskom tržištu.
 

Sva prava i obveze ostaju nepromijenjena

Iako smo promijenili naziv, sva ranije stečena prava i obveze naših korisnika, poslovnih partnera, klijenata ili dobavljača ostala su nepromijenjena i valjana, bez potrebe za izmjenama sklopljenih ugovora. Zbog promjene naziva ne treba mijenjati opremu, pretplatničke brojeve, kao ni okvirne ugovore, pretplatničke ugovore, ugovore o izravnom terećenju (trajnom nalogu) i ostale ugovore.

Inovativna rješenja

Od svojih početaka Vipnet stalnim ulaganjima i inovacijama značajno je pridonosio razvoju i napretku hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Kao A1 nastavljamo ulagati u mreže nove generacije i nove tehnologije omogućavajući stvaranje gigabitnog društva u Republici Hrvatskoj.
Također pod novim brendom A1 nastavljamo pružati inovativna rješenja koja će odgovarati trenutačnim i budućim potrebama naših korisnika.
 

Veselimo se daljnjoj suradnji

Od samih početaka svjesni smo da sama tehnologija ne čini razliku. Ključ je u odnosu i vjernosti prema vama, našim korisnicima. 
Veselimo se daljnjoj uspješnoj suradnji!