Od 15. lipnja 2017. godine počinje se primjenjivati RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u zemljama EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 

Od 15.6.2017. u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World)  cijene reguliranog roaming prometa u EEA zemljama u potpunosti se izjednačavaju s cijenama domaće tarife.

 

Osnovni EURO ili Vodafone World cjenik - cjenik u inozemstvu u zemljama EEA od 15.6.2017.
 
Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Cijene domaćih tarifa dostupne su u A1 cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama
 
Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min) Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
Dolazni poziv (min) 0 Kn
SMS Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MMS Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MB Cijena MB u HR iz domaće tarife
 

Osnova za uvođenje politike pravedne uporabe za potrebe sprečavanja zlouporaba i prekomjerne potrošnje

Sukladno primjenjivoj Uredbi (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU/EEA zemljama (dalje u tekstu: Uredba o roamingu/EEA), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2286 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe i članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja, A1 ima pravo primijeniti niz mjera u okviru politike pravedne uporabe u EEA roamingu.
 

 

Koje mjere obuhvaća politika pravedne uporabe?

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba. Mjere koje se mogu implementirati su: uvođenje praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu uglavnom boravili u RH ili drugoj državi, praćenje aktivnosti SIM kartice, nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.
 

 

Što za korisnika znači uvođenje i primjena praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama?

Mjera određivanja pravedne uporabe podatkovne usluge u roamingu znači da A1 ima pravo korisniku roaminga odrediti primjenjivu količinu podatkovne usluge tj. prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama. Nakon prekoračenja tog praga A1 je dozvoljena naplata dodatne naknade koja je Uredbom o roamingu određena u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova A1 koje ima za pružanje usluga roaminga.
 

 

Detalji o primjeni praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama

Prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama (engl. Fair Use Limit, ili skraćeno „FUL") uvodi se na A1 pretplatničkim tarifama/opcijama od 17.4.2018.g. Nakon prekoračenja praga uz domaću cijenu se naplaćuje i dodatna naknada koja od 1.1.2019. iznosu 0,04 kn/MB (PDV uključen) do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec). Naknada je podložna izmjenama, kako je detaljno pojašnjeno u nastavku.

Popis tarifa i opcija na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa u EEA roamingu pogledajte u tablici na dnu stranice. Pretplatnicima koji koriste tarife ili opcije na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama biti će dostupne i sljedeće dodatne informacije:

  •  Prilikom spajanja na mrežu stranog roaming partnera u EEA zoni, u okviru usluge SMS roaming cjenik, bit će navedeno da li se prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama primjenjuje na pretplatnički broj, uz informaciju kako se jednostavno u svakom trenutku može saznati iznos praga MB te status potrošnje podatkovnog prometa prije dostizanja tog praga;
  •  Korisniku će se poslati i SMS notifikacija o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informacija o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
  •  SMS notifikaciju o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informaciju o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
     

Popis tarifa i opcija s definiranim pragom za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, navedena količina podatkovnog prometa te iznos dodatne naknade u EEA roamingu može se mijenjati u A1 cjeniku ovisno o:

  • promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije;
  • količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tarifi ili opciji;
  • usklađivanju s promjenom tečaja Eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe o roamingu.Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja.

 

Uvođenje i primjena drugih mjera iz okvira politike pravedne uporabe

A1 zadržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe. Druge mjere iz okvira politike pravedne uporabe primjenjivat će se u prvom redu na korisnike koji usluge u roamingu ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU/EEA, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili smišljeno koriste SIM kartice kako bi izbjegli mjere politike pravedne uporabe.
 

 

Pravo korisnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade

Primjena ili promjene u primjeni bilo kojih mjera iz okvira politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade.

 

TARIFE I OPCIJE Prag MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, bez dodatne roaming naknade TARIFE I OPCIJE Prag MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, bez dodatne roaming naknade
Bez Granica S

3600

Dnevni Internet M

43192

Bez Granica S VPN

3600

Dnevni Internet L

71986

Bez Granica M

5999

Dnevni Internet 1 GB

10593

Bez Granica M VPN

5999

Dnevni Internet 5 GB

13986

Bez Granica L

10558

Dnevni Internet 10 GB

16969

Bez Granica L VPN

10558

Dnevni Internet 20 GB

31880

Bez granica XL

19197

Dnevni Internet 30 GB

46791

Bez Granica XL VPN

19197

Mobilna Junior

3840

Bez Granica XXL

28795

Mobilna M

10078

Bez Granica XXL VPN

28795

Mobilna L

14878

Bez Limita 55

2640

Biz Mobilna M

13198

Bez Limita 55 VPN

2640

Biz Mobilna L

18597

Bez limita 111

5327

Biz Mobilna XL

29994

Bez limita 111 VPN

5327

Biz Mobilni Net S

4740

Bez limita 222

10654

Biz Mobilni Net M

7739

Bez limita 222 VPN

10654

Biz Mobilni Net L

11338

Bez limita 444 VPN

21308

Opcija surf 6GB

5759

Bez limita 669 VPN

32106

Opcija surf 10GB

9599

Nova Savršena

7199

Privatni paket 1 GB

960

Nova Savršena Biz

7199

Privatni paket 2GB

1680

Savršena

7199

Opcija 5GB+

4800

Savršena Biz

7199

Noćna opcija+

2400

Step

2400

Opcija 15GB+

7199

Step VPN

2400

Noćna opcija

2390

Tango

5999

Opcija 20GB+

5279

Tango VPN

5999

Opcija 5GB

3360

Swing VPN

9598

Opcija 20GB

5279

Business Basic

1440

Društvena opcija

1920

Business Exclusive

23996

TV za van

2400

Business Profi

3360

Streaming opcija bez limita

3792

Business PRESTIGE

28795

Opcija 50GB

7679

Blackberry Corporate

9315

Opcija 100GB

11518

My Blackberry

4438

Opcija Chat

1440

Dnevna Salsa

12958

Opcija Music

1440

Internet bez granica L

10030

Opcija Video

2400

Internet bez granica M

7151

Biz Opcija 1GB

720

Internet bez granica S

3312

Biz Opcija 1GB+

720

Internet bez granica XS

1200

Biz Opcija 6GB

3600

Mobile Broadband Start

10

Biz Opcija 6GB+

3600

Samba

3360

Biz Opcija 20GB

5279

Vip mobilni internet 12 GB

19460

Biz Opcija 20GB+

5279

Vip mobilni internet 5GB

9706

Biz Opcija 50GB+

7678

Vip mobilni internet L

8730

Biz Opcija 100GB+

11518

Vip mobilni internet M

6292

Opcija surf 25GB

11998

Vip mobilni internet S

3366

Opcija surf 50G

16797

Vip mobilni internet XL

17022

Opcija surf 100GB

21596

Mobilni internet M

5231

Dnevna opcija

960

Mobilni inetrnet L

8111

Tjedna opcija

1920

Mobilni internet XL

12430

Mjesečna opcija

2880

Dnevni internet S

14398

Ljetna opcija

5759

Posebne podatkovne opcije iz pilot kampanje
koja traje od 26.11. do 31.4.2019.

4800

NAZOVI ME

Koristimo kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za tebe personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te ti pružili najbolje korisničko iskustvo. Ako ih ne želiš koristiti, klikni ovdje. Više informacija možeš saznati ovdje.

Pristajem na korištenje kolačića