Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu


Limit podatkovne potrošnje omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka jer je nakon dostizanja iznosa limita zabranjen daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, ako korisnik sam ne zatraži drugačije.

Kad korisnik dosegne 80% i 100% iznosa limita, o tome ćemo ga obavijestiti SMS-om, a putem internetske stranice moći će odabrati: nastavak korištenja bez ograničenja do kraja tekućeg mjeseca, potpuno isključenje limita za tekući i buduće mjesece ili odabir višeg limita za tekući i buduće mjesece.
 

Predlažemo vam da prije odlaska u inozemstvo odaberete limit koji najbolje odgovara vašim potrebama za prijenos podataka u inozemstvu.
 

Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu uključuje se automatski svim A1 pretplatnicima ilikorisnicima A1 na bonove. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 464 kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

 

Uz navedeni limit od 464 kn A1 pretplatnici mogu odabrati i ostale predefinirane limite za podatkovnu potrošnju u inozemstvu u iznosima od: 250, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 (iznosi su fiksni u kunama i s uključenim iznosom PDV-a). Korisnici prepaid usluga (na bonove) i korisnici A1 Ideal tarifa nemaju mogućnost odabira raznih limita, već mogu koristiti isključivo automatski zadani iznos limita od 464 Kn.

 

Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu korisniku se primjenjuje svaki mjesec (do isključenja). Usluga će korisniku zabraniti tj. ograničiti prijenos podataka kod dostizanja limita bez obzira na prijenos podataka koji se u tom trenutku odvija na pretplatničkoj ili mobilnoj liniji korisnika bona (trajanje sesije prijenosa podataka će se prekinuti).

 

Korisnik će moći odabrati daljnje korištenje ili prekid prijenosa podataka na sljedeći način:

• odabirom nastavka korištenja prijenosa podataka i potpunim isključenjem limita zauvijek do ponovnog uključenja
• odabirom nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec, tj. isključenjem limita za prijenos podataka u inozemstvu za tekući mjesec. Idući mjesec (od prvog dana u mjesecu) limit će se ponovno uključiti te će korisnik moći koristiti uslugu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu. Ako korisnik odabere nastavak korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec, a zatim unutar istog mjeseca drugi limit, tada odabrani limit vrijedi tek za idući kalendarski mjesec
• odabirom promjene limita na veći iznos te nastavkom prijenosa podataka do dostizanja tog promijenjenog iznosa limita (korisnici A1 na bonove i korisnici Vip Ideal tarifa nemaju mogućnost promjene iznosa limita već im je dostupan isključivo automatski limit od 464 kn).

Usluga Limit podatkovne potrošnje automatski se uključuje svim A1 pretplatnicima ili korisnicima A1 na bonove. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 464 kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

 

A1 korisnici koji žele uključiti drugačiji limit ili uključiti uslugu (ako su ju prethodno isključili) mogu to učiniti na sljedeće načine:

 

za privatne korisnike:

 

a) Preko internetske stranice:  korisnik može sam administrirati Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu i prije nego što je dostignut (sav podatkovni promet na roaming.A1.hr pri administraciji Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu, besplatan je u Hrvatskoj i u inozemstvu). Stranici treba pristupiti s uređaja (SIM kartice) za koji se radi izmjena limita.

b)  Podnošenjem zahtjeva na A1 prodajnim mjestima

c) Slanjem pisanog zahtjeva s potvrđenom e-mail adrese na sluzba.za.korisnike@A1.hr ili pozivom prema službi za korisnike na broj 0800 091 091

Ako vaša e-mail adresa još nije potvrđena, molimo vas isprintajte, ispunite i pošaljite nam e-mailom skenirani obrazac za potvrdu e-mail adrese. Obrazac možete pronaći ovdje.
 

za poslovne korisnike:

a) Podnošenjem zahtjeva na A1 prodajnim mjestima za tvrtke do 4 zaposlena

b) Pozivom prema A1 službi za poslovne korisnike ili slanjem pisanog zahtjeva e-mailom na adresu svezaposao@A1.hr za tvrtke do 4 zaposlena ili poslovni@A1.hr za sve ostale tvrtke, ili faksom na broj 091 7124042.

 

Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku bit će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrke. Obrazac za verifikaciju kontakt e-mail adrese i dodjelu master prava za uslugu Moj A1, za tvrtke do 4 zaposlena možete preuzeti ovdje, a za sve ostale tvrtke ovdje.

 

Krajnji poslovni korisnik koji nije platežno odgovorna osoba (osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke) može pristupiti internetskoj stranici roaming.A1.hr gdje će dobiti upute na koji način postupiti kod dostizanja Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu. Sav podatkovni promet (MB) na internetskoj stranici roaming.A1.hr pri pregledu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu besplatan je u Hrvatskoj i u inozemstvu).