Koristim Officebox ili Homebox, kako ću znati kada sam potrošio sve MB?

Kad potrošiš sve MB uključene u svoju tarifu ili opciju, primit ćeš poziv govornog automata.

Ako koristiš Homebox i prijavio si kao kontakt broj s nama i neki svoj mobilni broj telefona, obavijesti o potrošenim MB primit ćeš u obliku SMS poruke na taj broj.

Je li ti odgovor pomogao?