Što je to e-račun?

 e-račun bez papirnate verzije je način primanja računa isključivo elektroničkim putem. Aktivacijom usluge se račun više ne šalje u papirnatom obliku na kućnu adresu.

Je li ti odgovor pomogao?