Koje su pogodnosti usluge?

Najveća pogodnost uključenja e-računa je da na taj način zajedno čuvamo prirodu i smanjujemo potrošnju papira.

Uključenjem e-računa, svoj račun ćeš zaprimiti u kraćem vremenu na Moj A1 ili na svoju e-mail adresu. Bez obzira gdje se nalaziš, svoj račun uvijek možeš pregledati i na vrijeme platiti. Za svaki novi račun zaprimljen e-poštom stići će ti i obavijest putem SMS poruke. Putem usluge Moj A1 imat ćeš maksimalnu kontrolu nad vlastitim troškovima jer ti je uvijek dostupno zadnjih šest računa.

Osim toga, privatni korisnici na tarifama Mobilna L, Mobilna M, Mobilna S+ te Mobilni Net L, Mobilni Net M i Mobilni Net S dobivaju duple GB.

Je li ti odgovor pomogao?