Kako mogu uključiti uslugu?

Uključenje usluge možeš zatražiti prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, no možeš je aktivirati i naknadno na nekoliko načina.

Putem Moj A1 aplikacije

1. Otvori aplikaciju Moj A1.

2. Postavkama odaberi Postavke e-računa.

3. Ako želiš primati račun i na e-mail, upiši željenu e-mail adresu i spremi promjene.

4. Nakon verifikacije e-mail adrese, e-račun će biti aktiviran.

Putem Moj A1 portala

1. Pristupi usluzi Moj A1 na web adresi moj.A1.hr

2. U lijevom izborniku odaberi Moj račun.

3. U podizborniku odaberi e-račun bez papirnate verzije i uključi uslugu.

4. Ako želiš primati račun i na e-mail, upiši željenu e-mail adresu i spremi promjene.

5. Nakon verifikacije e-mail adrese, e-račun će biti aktiviran.

Putem SMS-A

Pošalji SMS poruku s e-mail adresom (npr. test@A1.hr) na koju želiš primati račun na broj 13036 te će ti e-račun biti dostupan na Moj A1 i putem e-maila.

Pošalji SMS poruku sadržaja ERACUN na broj 13036 te će ti E-račun biti dostupan na Moj A1


Aktiviranjem usluge u A1 centrima

Pozivom službi za korisnike na broj 0800 091 091

Poslovni korisnici mogu zahtjev zatražiti prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, putem Moj A1 (samo korisnici do 19 zaposlenika), na prodajnim mjestima, kod svojih prodajnih predstavnika, pisanim zahtjevom putem verificiranog e-maila te pisanim zahtjevom koji potpisuje odgovorna osoba tvrtke poštom ili faxom.

 

Je li ti odgovor pomogao?