Kako mogu uključiti uslugu?

Uključenje usluge možeš zatražiti prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, no možeš je aktivirati i naknadno na nekoliko načina.

Putem Moj A1 aplikacije

1. Otvori aplikaciju Moj A1.

2. Postavkama odaberi Postavke e-računa.

3. Ako želiš primati račun i na e-mail, upiši željenu e-mail adresu i spremi promjene.

4. Nakon verifikacije e-mail adrese, e-račun će biti aktiviran.

Putem Moj A1 portala

1. Pristupi usluzi Moj A1 na web adresi moj.A1.hr

2. U lijevom izborniku odaberi Moj račun.

3. U podizborniku odaberi e-račun bez papirnate verzije i uključi uslugu.

4. Ako želiš primati račun i na e-mail, upiši željenu e-mail adresu i spremi promjene.

5. Nakon verifikacije e-mail adrese, e-račun će biti aktiviran.

Putem SMS-A

Pošalji SMS poruku s e-mail adresom (npr. test@A1.hr) na koju želiš primati račun na broj 13036 te će ti e-račun biti dostupan na Moj A1 i putem e-maila.

Pošalji SMS poruku sadržaja ERACUN na broj 13036 te će ti E-račun biti dostupan na Moj A1


Aktiviranjem usluge u A1 centrima

Pozivom službi za korisnike na broj 0800 091 091

Poslovni korisnici mogu zahtjev zatražiti prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, putem Moj A1 (samo obrtnici i mali poduzetnici), na prodajnim mjestima, kod svojih prodajnih predstavnika, pisanim zahtjevom putem verificiranog e-maila te pisanim zahtjevom koji potpisuje odgovorna osoba tvrtke poštom ili faxom.

 

Je li ti odgovor pomogao?