Kako mogu promijeniti tarifu kroz Moj A1?

Tarifu možeš promijeniti samo ako si A1 korisnik na bonove.
U kartici „Shop“ nalazi se lista s odabranim opcijama, a tu se nalazi i link „Dostupne tarife“.  Klikom se otvara nova kartica u kojoj se nalazi ponuda svih tarifa koje trenutno možeš aktivirati. Za aktivaciju željene tarife potrebno je samo kliknuti gumb „Aktiviraj“ koji se nalazi uz ime željene tarife.

Elementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i sl.

Je li ti odgovor pomogao?