Kako mogu saznati koju tarifu i usluge imam?

Ako želiš saznati koju tarifu i usluge imaš, u kartici „Profil“ nalaze se sve informacije vezane za tvoj broj, pa tako i informacije o aktivnim uslugama i tarifi.

Elementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i sl.

Je li ti odgovor pomogao?