Kako kupiti dodatnu opciju svojem djetetu?

Ako želiš kupiti dodatnu opciju djetetu, u kartici „Shop“ nalazi se lista mogućih opcija. Jedan je od ponuđenih izbora „Odaberi liniju“. Klikom na link otvara ti se novi zaslon s popisom usluga koje glase na tvoj OIB. Odabirom usluge aplikacija te šalje na novi zaslon u kojem su ti ponuđene opcije koje potom možeš aktivirati.

Elementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i sl.

Je li ti odgovor pomogao?