Koja je cijena Moj A1 usluge?

Moj A1 usluga ne naplaćuje se.

Također, besplatan je i prijenos podataka prilikom korištenja aplikacije ako si spojen na A1 mrežu.

Prijenos podataka prilikom korištenja aplikacije u inozemstvu (roaming) naplaćuje se prema važećem cjeniku iz tarifnog modela za prijenos podataka u inozemstvu

Trošak može izazvati i potrošnja podatkovnog prometa potrebnog za skidanje aplikacije na smartphone (preporuka je da prilikom skidanja aplikacije koristiš Wi-Fi mrežu).

Je li ti odgovor pomogao?