Privatni sam korisnik i koristim više A1 usluga. Imam li kakve pogodnosti?

Da, možeš koristiti Poveži sve. ponudu koja ti omogućava povezivanje različitih usluga i ostvarivanje promotivnih benefita. Povezati možeš mobilne govorne i podatkovne pretplatničke tarife, te fiksne pakete, neovisno o tarifnom modelu. Promotivna ponuda Poveži Sve. dostupna je privatnim korisnicima koji povežu svoje usluge unutar grupe.

Promotivne pogodnosti ostvaruju se povezivanjem usluga pod sljedećim uvjetima:

  • usluge koje se povezuju mogu i ne moraju nužno pripadati jednoj platežno odgovornoj osobi
  • platežno odgovorne osobe na koje glase usluge mogu imati maksimalno 2 različita prezimena
  • usluge se nalaze na maksimalno dvije različite adrese koje su navedene kao adresa instalacije fiksnog priključka za fiksnu uslugu ili adresa za dostavu računa za mobilnu uslugu


Promotivne pogodnosti moguće je ostvariti za povezivanje sljedećih usluga:

  • više mobilnih usluga (govorne i/ili podatkovne pretplatničke tarife) - maksimalno 7
  • minimalno jednu mobilnu (govornu ili podatkovnu) i jednu fiksnu uslugu
  • više fiksnih usluga - maksimalno 2

Je li ti odgovor pomogao?