Koliko uređaja mogu kupiti na rate?

Možeš kupiti jedan uređaj po ugovorenoj liniji.

Je li ti odgovor pomogao?