Koliko košta promjena tarife na bonove?

Nakon obnove računa bonom imaš pravo na jednu besplatnu promjenu tarife na bonove. Želiš li tarifu promijeniti drugi put, a da u međuvremenu nisi nadoplatio račun bonom, promjena tarife ti se naplaćuje 50 kn.
Prije nego što ti se naplate promjena tarife i mjesečna naknada, sustav će provjeriti imaš li dovoljno kuna na računu za obje akcije te će dopustiti promjenu i uključenje ako je to moguće.
Ako nije moguće naplatiti mjesečnu naknadu i promjenu tarife, postojeća tarifa neće ti se promijeniti.

Je li ti odgovor pomogao?