Ako sredinom mjeseca uključim neku od pretplatničkih tarifa, hoće li mi se mjesečna naknada i promet uključen u tarifu proporcionalno obračunati i na koji način?

Ako koristiš neku od najnovijih tarifa za pretplatnike (Mobilna Start, Junior, S, S+, M i L, Mobilni Net S, M i L) ili tarifa za poslovne korisnike (Biz Mobilna S, M, L ili XL te Biz Mobilni Net XS, S, M ili L), iznos mjesečnog računa, kao i minute i SMS poruke uključene u mjesečni račun tarife, obračunavaju se proporcionalno danima  tijekom kojih si koristio tarifni model u obračunskom razdoblju.

MB-i uključeni u tarife neće biti obračunati proporcionalno. To znači da ćeš imati na raspolaganju cjelokupni promet iz odabrane tarife. Ovo vrijedi bez obzira na to koji dan u mjesecu aktiviraš tarifu.

Je li ti odgovor pomogao?