U kojem će roku biti uključena usluga fiksnog telefona, interneta ili TV usluga koju sam zatražio?

Rokovi se mogu razlikovati ovisno o tipu odabrane usluge. Možeš pogledati ovdje koji je očekivani vrijeme uključenja tvoje usluge.

Je li ti odgovor pomogao?