Mogu li i dalje uključiti tarife Za Ziv i Za Snap?

Tarife Za Ziv i Za Snap nisu dostupne za uključenje od 01.08.2019.
Ukoliko si postojeći korisnik jedne od tarifa, možete ju nastaviti koristiti sve dok se tarifa redovno produljuje svakih 30 dana.

Je li ti odgovor pomogao?