Imam A1 TV uslugu, a želim gledati samo pojedine utakmice

Na našim PPV (Plati pa vidi) kanalima je moguće kupiti pojedinačnu utakmicu. PPV sadržaji su dostupni za sve fiksne TV korisnike, osim za satelitske korisnike.

Kako uključiti/kupiti prijenos pojedine utakmice?

Potrebno je odabrati PlanetSport PPV kanal te putem daljinskog upravljača opciju Kupite i unijeti PIN za kupovinu.

Na kojim se pozicijama nalaze PPV kanali?

PPV kanali se nalaze na pozicijama/kanalima 250-254 ili se može svim PPV događajima pristupiti preko Meni à Plati pa vidi.

Koja je cijena?

Cijena je vidljiva kod svakog događaja, te se cijena definira za svaku utakmicu posebno.

Kada počinje reprodukcija sadržaja?

Reprodukcija počinje neposredno prije početka utakmice (u pravilu 5 minuta prije kada krene i prijenos). Ovisno o kojem događaju i kanalu se radi, prijenos može uključiti i studijsku emisiju prije same utakmice

Koliko vremena prođe od kupovine do početka reprodukcije? 

Kupovina i prijenos se pokreću odmah.

Hoće li se kupljeni događaj moći pratiti na glavnom i dodatnom prijemniku istovremeno?

Da, to je moguće, ali ako se događaj na dodatnom prijemniku nije pokrenuo, možete isključiti te uključiti dodatni prijemnik (strujni reset).

Hoće li se kupljeni događaj moći pratiti na TV uređaju i preko TV za van istovremeno?

Da, na TV za van postoje PPV kanali, ali nije moguće kupiti događaj, već samo pratiti događaj koji je kupljen preko TV-a.

Koji je PIN za kupovinu sadržaja?

Predefinirani PIN za kupnju preko digitalnog prijemnika je PIN kojeg ste dobili u pismu dobrodošlice. Imate mogućnost definirati PIN po svojoj želji, što preporučamo radi sigurnosti, ali tada predefinirani PIN više nije važeći.

Je li ti odgovor pomogao?