Nemam A1 TV, ali sam A1 mobilni korisnik, a želim uključiti Xplore TV i gledati samo pojedine utakmice

Korisnik A1 Xplore TV usluge može kupiti samo pojedinačni PPV (Plati pa vidi) događaj unutar A1 Xplore TV usluge.

Koja je cijena A1 Xplore TV usluge?

Uslugu možete uključiti uz promotivnu ponudu 3 mjeseca bez mjesečne naknade, a nakon toga, cijena je 40 kn/mj.

Koja je cijena PPV događaja?

Cijena je vidljiva kod svakog događaja, te se cijena definira za svaku utakmicu posebno. PPV događaj će biti naplaćen na mjesečnom računu za A1 usluge.

Kako mogu uključiti A1 Xplore TV uslugu?

A1 privatni pretplatnici:

A1 poslovni korisnici:

A1 korisnici bonova:

Kako kupiti PPV događaj/prijenos utakmice?

Pojedinačne utakmice mogu se kupiti na www.a1xploretv.hr putem opcije Plati pa vidi u glavnom izborniku A1 Xplore TV usluge i unosa PIN-a za kupnju. To je instant kupovina, stream se odmah pokrene.

Koliko vremena nakon kupovine mogu gledati PPV događaj?

Čim se kupnja obavi te događaj krene, moguće je gledati PPV događaj.

Kada počinje reprodukcija PPV događaja?

Reprodukcija počinje neposredno prije početka utakmice (u pravilu 5 minuta prije kada krene i prijenos). Ovisno o kojem događaju i kanalu se radi, prijenos može uključiti i studijsku emisiju prije same utakmice.

Koji je PIN za kupovinu PPV-a?

Sami definirate željeni PIN prilikom aktivacije A1 Xplore TV usluge.

Može li se događaj pratiti u inozemstvu?

Ako ste aktivirali Xplore TV uslugu u Hrvatskoj, događaj možete pratiti u inozemstvu u EU/EEA zoni.

Je li ti odgovor pomogao?