Mogu li više puta mjesečno uključiti istu tarifu?

Da, ako koristiš neku od novih tarifa Spikalica, Sheralica, Surferica, Strimalica ili Fleterica, istu tarifu možeš uključivati više puta unutar 30 dana.

Je li ti odgovor pomogao?