Imam ugovornu obvezu, mogu li preći na novu ponudu?

 Možeš, ugovorna obaveza se prenosi.

Je li ti odgovor pomogao?