Što se događa sa mojim telefonskim brojem u slučaju seljenja usluge Homebox/Officebox u drugu županiju?

U slučaju da svoj Homebox/Officebox seliš u drugu županiju, mijenja se cijeli telefonski broj. Stari se brojevi ne čuvaju i ne mogu se rezervirati.
 

Je li ti odgovor pomogao?