Gdje mogu vidjeti cijenu uređaja i iznos rate?

Uz pomoć A1 slagalice paketa možeš pogledati sve kombinacije i odabrati onu koja ti najviše odgovara.

Je li ti odgovor pomogao?