Koliko uređaja mogu kupiti na rate?

Možeš kupiti jedan uređaj po ugovorenoj liniji.
 

Je li ti odgovor pomogao?