Trebam li imati kreditnu karticu za otplatu uređaja na rate?

Ne, nije ti potrebna kartica. Rate ćeš otplaćivati na mjesečnom računu A1 telekomunikacijskih usluga.

Je li ti odgovor pomogao?