Kako se raspoređuju minute i SMS-ovi unutar tarife?

Potrošnju minuta i poruka možeš rasporediti kako god želiš.
 

Je li ti odgovor pomogao?