Mogu li koristiti Family i Premium istovremeno na svojoj pretplati tj. na jednom korisničkom računu?

Nije moguće kombinirati pretplate u ovom trenutku. Možeš imati samo jednu pretplatu po Deezer korisničkom računu. Također moguće je imati samo jednu pretplatu po broju.

Je li ti odgovor pomogao?