Koji su minimalni tehnički uvjeti koje trebam zadovoljiti da bih mogao koristiti uslugu Auto nadzor?

Za korištenje usluge potrebno ti je računalo s pristupom na internet (bilo koja vrsta i brzina veze te bilo koji pružatelj internetske usluge).
Također, potreban ti je i internetski preglednik u kojem ćeš pratiti kretanje svojih vozila Auto nadzor internet aplikacije (Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Je li ti odgovor pomogao?