Ako imam dva ili više dodatnih prijamnika, hoće li mi na svima biti aktivirana nova TV uslugu (sučelje)?

Da, nova TV usluga se realizira na osnovnom i svim dodatnim TV prijamnicima.
 

Je li ti odgovor pomogao?