Imam neograničene min/SMS i MB u tarifi. Koliko mi je na raspolaganju u EEA roamingu?

Minute, SMS-ove i MB iz tarife možeš koristiti u EU/EEA roamingu. U okviru Politike pravedne uporabe moguće je primjena dodatnih naknada u EU/EEA roamingu za minute, SMS-ove i MB.

Pogledaj ovdje detalje.

Je li ti odgovor pomogao?