Imam ugovornu obvezu, mogu li preći na novu ponudu?

Možeš, ugovorna obaveza se prenosi.
 

Je li ti odgovor pomogao?