Kako pronaći nove programe i podesiti favorit listu?

TV preko optike i preko parice

  1. Staviti digitalni prijamnik na HTV1 (broj 1), zatim ga staviti u stanje mirovanja (ugasiti) na 30-ak sekundi i nakon toga ponovo upaliti.
  2. Druga opcija je strujni reset prijamnika (isključiti uređaj iz struje na nekoliko minuta) i zatim ga ponovo uključiti u struju kako bi se digitalni prijamnik ažurirao sa svim promjenama
  3. Zadnja opcija je povratak na tvorničke postavke

Napomena: za korisnike novih A1 digitalnih prijamnika koji TV uslugu koriste na novoj platformi, dovoljno je pritisnuti tipku „HOME“ na daljinskom upravljaču nakon čega će se otvorit početni meni i digitalni prijamnik će u tom trenutku povući sve potrebne informacije i promjene te će ažurirati programsku listu.

 

Kabelska TV

  1. Staviti digitalni prijamnik na HTV1 (broj 1), zatim ga staviti u stanje mirovanja (ugasiti) na 30-ak sekundi i nakon toga ponovo upaliti.
  2. Druga opcija je ponovno pretraživanje programa – upute potražiti prema tipu prijamnika na https://www.a1.hr/podrska/tehnicka-podrska/tv
  3. Zadnja opcija je povratak na tvorničke postavke

Napomena: za korisnike novih A1 digitalnih prijamnika koji TV uslugu koriste na novoj platformi, dovoljno je pritisnuti tipku „HOME“ na daljinskom upravljaču nakon čega će se otvorit početni meni i digitalni prijamnik će u tom trenutku povući sve potrebne informacije i promjene te će ažurirati programsku listu.

 

CAM

Potrebno je napraviti ponovno pretraživanje programa

 

Satelitska TV

  1. Staviti digitalni prijamnik na HTV1 (broj 1), zatim ga staviti u stanje mirovanja (ugasiti) na 30-ak minuta i nakon toga ponovo upaliti.
  2. Druga opcija je ponovno pretraživanje programa – upute potražiti prema tipu prijamnika na https://www.a1.hr/podrska/tehnicka-podrska/tv
  3. Zadnja opcija je povratak na tvorničke postavke

 

Favorit liste

Zbog promjene SD verzije u HD verziju kod nacionalnih kanala (HTV1, HTV2, HTV3, HTV4, RTL, RTL2, RTL Kockica, Nova TV i Doma TV) biti će potrebno ponovo postaviti svoju listu omiljenih kanala pritiskom na plavu tipku na daljinskom upravljaču, zatim odabirom „Svi programi“ pod Listom programa.

Nakon toga ćete imati na pozicijama od 1-9 HD verzije nacionalnih programa i moći ćete iste dodati na svoju listu omiljenih kanala. Detaljnije upute možete pronači prema tipu prijamnika na https://www.a1.hr/podrska/tehnicka-podrska/tv.

Napomena: Povratak na tvorničke postavke ili strujni reset ne pomaže kod ažuriranja omiljene liste programa (uvijek se povlači ona lista kako je postavljena od strane korisnika).  

Je li ti odgovor pomogao?