Što se događa sa mojim telefonskim brojem u slučaju seljenja Homebox/Officebox u drugu županiju?

U slučaju da svoj Homebox/Officebox seliš u drugu županiju, mijenja se cijeli telefonski broj. Stari se brojevi ne čuvaju i ne mogu se rezervirati.

Je li ti odgovor pomogao?