Nalazim se u inozemstvu i ne mogu surfati. Zašto?

1. Potrebno je provjeriti jesu li aktivirani mobilni podaci u telefonu i je li uključena opcija Podatkovni roaming.
2. Provjeriti jesu li dobro podešene postavke APN : Internet.
3. Pokušati ugasiti /upaliti mobilni telefon kako bi se ponovno prijavio na mrežu.
4. U slučaju da ne radi i dalje, pokušati ručno promijeniti operatera.
Važno je znati da neke tarife nije moguće koristiti dok se nalaziš u inozemstvu (u roamingu), a to su: Mobilni Net, Biz Mobilna XS, Dnevni internet na bonove tarifa, Internet na bonove tarifa i Turistička tarifa.

Je li ti odgovor pomogao?