Koje su email postavke za iPhone?

1. Odaberi Postavke
Pritisni Mail, kontakti, kalendari
 
2. Stvaranje novog email korisničkog računa
Pritisni Dodaj račun.
Odaberite željenog davatelja usluge ili pritisnite Ostalo.
Ako odabereš Ostalo, pritisni Dodaj Mail račun.
 
3. Unesi ime pošiljatelja
Pritisni Ime i upiši ime koje želiš koristiti kao ime pošiljatelja u svojim email porukama.
 
4. Unesi email adresu
Pritisni E-mail i upiši svoju email adresu.
 
5. Unesi lozinku
Pritisni Lozinka i upiši lozinku svog email korisničkog računa.
 
6. Unesi ime korisničkog računa
Pritisni Opis i upiši željeno ime.
Zatim pritisni Dalje.
 
7. Pritisni Postavke
Nakon toga pritisni Mail, Kontakti, Kalendari.
 
8. Kreiraj novi email račun
Pritisni Dodavanje računa...
Zatim pritisni Ostalo.
Pritisni Dodaj Mail račun.
 
9. Unesi ime pošiljatelja
Pritisni Ime i upiši ime koje želiš koristiti kao ime pošiljatelja u svojim email porukama.
 
10. Unesi email adresu
Pritisni E-mail i upiši svoju email adresu.
 
11. Unesite zaporku
Pritisni Zaporka i upiši zaporku svog email računa.
 
12. Unesi naziv email korisničkog računa
Pritisni Opis i upiši željeno ime korisničkog računa.
Zatim pritisni Dalje.
 
13. Odaberi vrstu servera
Pritisni POP.
 
14. Unesi Dolazni server
Pritisni Ime hosta ispod DOLAZNI MAIL SERVER.
Zatim upiši ime dolaznog servera svog davatelja email usluge.
 
15. Unesi Korisničko ime
Pritisni Ime ispod DOLAZNI MAIL SERVER i upišite korisničko ime svog email računa.
 
16. Unesi Odlazni server
Pritisni Ime hosta ispod DOLAZNI MAIL SERVER i upiši ime ili IP adresu odlaznog servera svog davatelja email usluge.
 
17. Unesi korisničko ime za Odlazni email
Pritisni Korisničko ime ispod ODLAZNI MAIL SERVER i upiši korisničko ime svog email računa.
 
18. Unesi zaporku za Odlazni email
Pritisni Lozinka ispod ODLAZNI MAIL SERVER i upiši zaporku vašeg email računa.
 
19. Spremi podatke
Pritisni Spremi.
 
20. Odaberi email račun
Pritisni ime kreiranog email računa.
 
21. Isključi enkripciju odlazne pošte
Pritisni SMTP ispod ODLAZNI MAIL SERVER.
Nakon toga pritisni polje ispod PRIMARAN SERVER.
Zatim pritisni indikator pored Koristi SSL kako bi se isključila funkcija.
 
22. Isključi enkripciju zaporke
Pritisni Autorizacija
Nakon toga pritisni Lozinka.
Zatim pritisni polje u gornjem  lijevom kutu zaslona.
 
23. Unesi Odlazni port
Pritisni Port servera.
Upiši 25 i pritisni OK.
 
24. Isključi enkripciju dolazne pošte
Pritisni ime napravljenog korisničkog računa.
Zatim pritisni Napredno.
Nakon toga pritisni indikator pored Koristi SSL kako bi se isključila funkcija.
 
25. Isključi enkripciju zaporke
Pritisni Autorizacija.
Zatim pritisni Lozinka.
Nakon toga pritisni Napredno.
 
26. Unesi Dolazni port
Pritisni Port servera i upiši 110
Nakon toga pritisni ime napravljenog korisničkog računa.
Pritisnite OK.
 
27. Na kraju možeš spremiti i izaći
Pritisni Home tipku za povratak na početni zaslon 

Je li ti odgovor pomogao?