Kako mogu aktivirati iPhone

Slijedite ove upute za aktivaciju telefona pri prvom korištenju uređaja:
1. Unesite PIN
Povucite prstom u desno po zaslonu.
Pritisnite Otključaj (Unlock).
Utipkajte svoj ​​PIN broj i pritisnite OK.
Ukoliko vaš telefon ne prihvaća SIM karticu obratite se davatelju usluge kod kojega ste kupili telefon.
2. Odaberite općenite postavke
Pritisnite Željeni jezik.
Pritisnite željenu državu ili područje.
3. Odaberite vrstu veze
Kako biste aktivirali svoj telefon putem Wi-Fi:
Pritisnite željenu Wi-Fi mrežu ili Drugo...
Slijedite upute na zaslonu za spajanje na željenu Wi-Fi mrežu

Kako biste aktivirali svoj telefon pomoću iTunes programa:
Pritisnite Povezivanje sa iTunes.
Idite na stranicu www.itunes.com na vašem računalu.
Pronađite dio web stranice za preuzimanje sadržaja kako biste preuzeli iTunes.
Preuzmite i instalirajte iTunes na vaše računalo.
Pokrenite program iTunes na vašem računalu.
Povežite telefon i računalo pomoću USB kabla.
Pratite upute na zaslonu za odabir željenih postavki i aktivaciju vašeg telefona.
4. Usluge lokacija:
Odaberite Omogući usluge lokacije ili Onemogući usluge lokacije
Ako odaberete Onemogući usluge lokacije:
Pritisnite OK
5. Odaberite opciju „Postaviti kao novi iPhone“
Da biste aktivirali svoj telefon putem postojećeg Apple ID-a:
Pritisnite Prijavi se s Apple ID.
Da biste aktivirali svoj telefon pomoću novog Apple ID:
Pritisnite Stvaranje Apple ID-a.
Da biste aktivirali svoj telefon bez Apple ID:
Pritisnite Preskočite ovaj korak (Skip).
Slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali svoj telefon.

Je li ti odgovor pomogao?