Koji je rok za popravak uređaja?

Ne postoji definiran rok za povratak uređaja sa servisa. Zakon definira da uređaj treba biti vraćen sa servisa u razumnom roku.

Je li ti odgovor pomogao?