Huawei B683

 

Za spajanje telefona s Homeboxom možete koristiti žičani ili bežični kućni telefon, no važno je da ima tonsko biranje (ako na telefonu možete promijeniti pulsno u tonsko biranje, svakako to učinite).

1. Žičani telefon jednostavno priključite standardnim telefonskim kabelom na utičnicu za telefon, a koristite li bežični ili DECT telefon, spojite bazu telefona s Homeboxom.

Važno je znati!

  • Zvuk slobodne telefonske linije kod Homeboxa nije isti kao kod uobičajene fiksne telefonske linije, nego je to ravnomjeran ton.
  • Brojeve birate na isti način kao preko fiksne linije (bez pozivnog broja unutar iste županije).
  • Tijekom aktivne internetske veze preko GPRS/EDGE mreže nećete moći primati i ostvarivati telefonske pozive. Pozivatelj će dobiti poruku da korisnik nije dostupan ili je isključio telefon.
  • Na Homebox ne možete spojiti mobilni telefon.
  • Homebox ne podržava telefaks uslugu.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Antena će pomoći pri dobivanju jačeg signala, posebno ako je vrsta mreže na koju se spajate UMTS ili HSPA+.

1. Zavijte konektor na kabelu vanjske antene do kraja, a antenu pričvrstite na glatku površinu, najbolje na prozor.

2. Način rada antene inicijalno je postavljen na unutarnji način rada.

Za korištenje vanjske antene prijavite se na stranicu za upravljanje Homebox uređajem te postavite antenu na vanjski način rada na sljedeći način:

1. Odaberite: Postavke -> Antena -> Način rada antene -> Vanjski način rada

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši