Huawei B 310

 

Za spajanje telefona s Homeboxom možete koristiti žičani ili bežični kućni telefon, no važno je da ima tonsko biranje (ako na telefonu možete promijeniti pulsno u tonsko biranje, svakako to učinite).

1. Žičani telefon jednostavno priključite standardnim telefonskim kabelom na utičnicu za telefon, a koristite li bežični ili DECT telefon, spojite bazu telefona s Homeboxom.

Važno je znati!

  • Zvuk slobodne telefonske linije kod Homeboxa nije isti kao kod uobičajene fiksne telefonske linije, nego je to ravnomjeran ton.
  • Brojeve birate na isti način kao preko fiksne linije (bez pozivnog broja unutar iste županije).
  • Tijekom aktivne internetske veze preko GPRS/EDGE mreže nećete moći primati i ostvarivati telefonske pozive. Pozivatelj će dobiti poruku da korisnik nije dostupan ili je isključio telefon.
  • Na Homebox ne možete spojiti mobilni telefon.
  • Homebox ne podržava telefaks uslugu.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Upravljačko sučelje omogućava korisniku odabir željenih postavki.

Pristupate mu unosom adrese http://192.168.8.1 u adresnu liniju vašeg internet preglednika.

  • korisničko ime: admin
  • lozinka: admin

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši