ZTE MF283V

WLAN je inicijalno uključen te se Homebox automatski spaja ne net (nema tipke za spajanje na wlan i internet na Homebox uređaju).

Ime wlan mreže (SSID) i šifra za spajanje nalaze se na naljepnici ispod Homebox uređaja.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Sami odaberite način spajanja koji vam više odgovora:

 1. RUČNO - putem Homebox sučelja
 • potrebno se svaki puta ulogirati u Homebox sučelje putem adrese 192.168.0.1 i odabrati u meniu Postavke - Način veze odabrati ručno i zatim primjeni
 • prilikom promjene postavki, uređaj ne smije biti spojen na internet
 1. AUTOMATSKI     
 • potrebno je jednom podesiti opciju spajanja pod "Postavke" - Način veze -  i odabrati Automatsko i zatim primjeni
 • prilikom promjene postavki, uređaj ne smije biti spojen na internet
 • tom opcijom Homebox uređaj će biti stalno spojen na internet

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Za spajanje telefona s Homeboxom možete koristiti žičani ili bežični kućni telefon, no važno je da ima tonsko biranje (ako na telefonu možete promijeniti pulsno u tonsko biranje, svakako to učinite).

1. Žičani telefon jednostavno priključite standardnim telefonskim kabelom na utičnicu za telefon (oba telefonska utora na Homeboxu su valjana), a koristite li bežični ili DECT telefon, spojite bazu telefona s Homeboxom.


Važno je znati!

 • Zvuk slobodne telefonske linije kod Homeboxa nije isti kao kod uobičajene fiksne telefonske linije, nego je to ravnomjeran ton.
 • Brojeve birate na isti način kao preko fiksne linije (bez pozivnog broja unutar iste županije).
 • Tijekom aktivne internetske veze preko GPRS/EDGE mreže nećete moći primati i ostvarivati telefonske pozive. Pozivatelj će dobiti poruku da korisnik nije dostupan ili je isključio telefon.
 • Na Homebox ne možete spojiti mobilni telefon.
 • Homebox ne podržava telefaks uslugu.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Upravljačko sučelje omogućava korisniku odabir željenih postavki.

Pristupate mu unosom adrese http://192.168.0.1 u adresnu liniju vašeg internet preglednika.

 • lozinka: admin

 

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši