Blackberry
 

Ured je uvijek nadohvat ruke... ako u ruci imate BlackBerry! Obavite posao u trenu i bez praznog hoda. Razgovarajte i šaljite mailove, koristite internet za provjeru važnih informacija, budite brzi, efikasni i uvijek povezani s kolegama u uredu.

 

Zaboravite ograničenja iz ureda - nosite svoje računalo na dlanu.

 

Kako aktivirati uslugu?

Od 17.11.2017. BlackBerry usluge nisu dostupne za aktivaciju novim korisnicima. Postojeći korisnici koji su usluge aktivirali do toga datuma moći će ih nastaviti koristiti sukladno Uvjetima korištenja BlackBerry usluga.

BlackBerry Corporate (BlackBerry Enterprise Service) usluga namijenjena je velikim tvrtkama koje imaju vlastiti e-mail poslužitelj (Microsoft® Exchange ili IBM Lotus Domino®). BlackBerry Corporate usluga putem BlackBerry uređaja omogućava pristup svim funkcijama Microsoft® Exchange ili IBM Lotus Domino e-mail poslužitelja (e-mail, kolaboracijske funkcije kalendara, imenika, zadataka), kao i pregledavanje internetskih stranica, komunikaciju putem poruka u realnom vremenu (instant messaging) te pristup virtualnim društvenim mrežama (Facebook).


 

* Mjesečna naknada uključuje promet ostvaren na BlackBerry uređaju u Hrvatskoj, neograničeno slanje i primanje e-mail poruka, osnovno pretraživanje interneta u BlackBerry browseru te korištenje sljedećih aplikacija: BlackBerry Messenger, Tweeter, LinkedIn, Facebook. Naknada ne uključuje  promet ostvaren korištenjem aplikacija za streaming (Youtube i sl.), kao ni drugih aplikacija preuzetih od proizvođača aplikacija ili u BlackBerry AppWorld dućanu. 

** Mjesečna naknada uključuje promet ostvaren na BlackBerry uređaju u inozemstvu, neograničeno slanje i primanje e-mail poruka, osnovno pretraživanje interneta u BlackBerry browseru te korištenje sljedećih aplikacija: BlackBerry Messenger, Tweeter, LinkedIn, Facebook. Naknada ne uključuje promet ostvaren korištenjem aplikacija za streaming (Youtube i sl.), kao ni drugih aplikacija preuzetih od proizvođača aplikacija ili u BlackBerry AppWorld dućanu. Pretplata za uslugu BlackBerry Corporate Roaming bit će naplaćena u punom iznosu bez obzira na to u kojem se razdoblju u mjesecu aktivira. 
 

My BlackBerry (BlackBerry Internet Service™) usluga namijenjena je prije svega malim poduzetnicima i privatnim korisnicima, a omogućava primanje i slanje e-mail poruka s do 10 korisničkih e-mail računa (npr. Vip online, Yahoo mail, Gmail, itd.) te pregledavanje internetskih stranica.

Također, My BlackBerry usluga omogućava komunikaciju putem poruka u realnom vremenu (instant messaging), kao i pristup virtualnim društvenim mrežama (Facebook).