Fax2Mail

Fax2Mail sustav omogućava slanje, primanje i pohranu faks poruka korištenjem računala, pametnih telefona i tableta te drugih telekomunikacijskih uređaja.

 

 

 

Fax2Mail A1 Business Solutions omogućuje:

Slanje i primanje faksa s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu i pohrana faks poruka u digitalnom obliku

Istodobno slanje faks poruka na više brojeva

Uštedu vremena i uredskog materijala

 

 

Prednosti usluge:

Ukidanje troškova faks linije, faks uređaja i održavanja uređaja

Faks poruka ili potvrda o poslanom faksu stižu na vaš e-mail račun

Omogućeno centralizirano, digitalno arhiviranje poslanih i primljenih faks poruka

Pridonošenje očuvanju okoliša