Mobilna pričuvna veza za ADSL

Pričuvna veza

Usluga Pričuvne veze koristi sinergiju A1 nepokretne i pokretne mreže i osigurava visoku dostupnost vaše podatkovne (internet) usluge koristeći redundantnu vezu realiziranu putem mobilne mreže.

Uz uslugu Pričuvne veze neočekivanim prekidom ADSL veze automatski se uspostavlja pričuvna mobilna podatkovna veza koja omogućava neometan nastavak vašeg poslovanja.

 

Prekidom ADSL veze i uspostavom pričuvne veze A1 stručnjaci proaktivno započinju postupak ponovne uspostave ADSL veze što znači da je cijeli postupak za vas u potpunosti neprimjetan i automatiziran te vašem poslovanju pruža bezbrižnost.

 

Usluga uključuje mobilni podatkovni USB stick koji se priključuje na ADSL modem.

 

3G pričuvna veza za ADSL 4G pričuvna veza za ADSL
cijena 20 kn/mj. 30 kn/mj. 
neograničen
podatkovni promet

Usluga ne omogućuje uspostavu pričuvne veze za telefonsku uslugu.

Uslugu Pričuvne veze možete ugovoriti u kombinaciji s poslovnim paketima Biz internet!