Vip Metronet je postao A1!

Dobrodošli u A1!

U posljednja dva desetljeća naša ulaganja i razvoj usmjereni su prema vašim poslovnim potrebama, ali i novim navikama života. Prošli smo dug i zanimljiv put, od prvog alternativnog mobilnog operatera do najvećega alternativnog fiksnog operatora koji danas nudi sve relevantne mobilne i fiksne usluge i ICT rješenja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju i poticaju da budemo još bolji.

Razvoj se nastavlja, a novo doba traži i novo ime. Naše je novo ime: A1.

1. listopada 2018. VIPnet d.o.o. je postao A1 Hrvatska d.o.o., a Vip Metronet je postao A1.

 

A1 kao jedinstveni brend

A1 snažan je brend koji pokriva sve konvergentne i ICT aspekte poslovanja kao što su mobilna, fiksna, TV i podatkovna rješenja te rješenja u oblaku kao i OTT usluge.

Prošle godine A1 Telekom Austria Grupa odlučila je da A1 postane jedinstveni brend za sve svoje kompanije, uključujući i Vipnet na hrvatskom tržištu.
 

Sva prava i obveze ostaju nepromijenjena

Iako smo promijenili naziv, sva ranije stečena prava i obveze naših korisnika, poslovnih partnera, klijenata ili dobavljača ostala su nepromijenjena i valjana, bez potrebe za izmjenama sklopljenih ugovora. Zbog promjene naziva ne treba mijenjati opremu, pretplatničke brojeve, SIM kartice, kao ni okvirne ugovore, pretplatničke ugovore, ugovore o izravnom terećenju (trajnom nalogu) i ostale ugovore.

Inovativna rješenja

Od svojih početaka Vipnet stalnim ulaganjima i inovacijama značajno je pridonosio razvoju i napretku hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Kao A1 nastavljamo ulagati u mreže nove generacije i nove tehnologije omogućavajući stvaranje gigabitnog društva u Republici Hrvatskoj.
Također pod novim brendom A1 nastavljamo pružati inovativna rješenja koja će odgovarati trenutačnim i budućim potrebama naših korisnika.
 

Veselimo se daljnjoj suradnji

Od samih početaka svjesni smo da sama tehnologija ne čini razliku. Ključ je u odnosu i vjernosti prema vama, našim korisnicima.