Odaberi svoju opciju za put u Katar!

Ostani povezan i bezbrižno navijaj!

Roaming opcije Putne minute i Roaming surf dostupne su za aktivaciju A1 pretplatnicima.

Provjeri našu ponudu i odaberi opciju za razgovore ili prijenos podataka koja ti najviše odgovara! Pri dolasku u Katar, odaberi Vodafone operatera u postavkama svog uređaja.  

Jednom uključena opcija vrijedi do isključenja, što znači da se automatski produljuje u naredni mjesec, stoga je potrebno zatražiti isključenje opcije nakon što ti ista više nije potrebna! 

Surfanje u inozemstvu

Bezbrižno surfaj za vrijeme boravka u inozemstvu uz jednu od opcija:

Roaming surf 400

 

  400 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


189 kn

Roaming surf 650

 

  650 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


289 kn

Roaming surf 950

 

  950 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


389 kn

Roaming surf 1,5 GB

 

  1,5 GB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


599 kn

Roaming surf 3 GB

 

  3 GB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


999 kn

Razgovori u inozemstvu

Za neometane razgovore u inozemstvu, odaberi jednu od opcija:

Putne minute 300

 

  300 min u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


129 kn 

Putne minute 600

 

  600 min u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


229 kn 

Putne minute 1200

 

  1200 min u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta


399 kn 

Roaming surf

Roaming surf opcije (MB) A1 pretplanici koriste u zemljama EEA (zemlje EU, Norveška, Island, Lihtenštajn) i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta (zemljama izvan EEA). Popis Vodafone partnerskih mreža uvijek je dostupan ovdje, samo upiši u izbornik zemlju u koju putuješ i lako saznaj naziv Vodafone partnerske mreže.

 

Jednom uključena Roaming surf opcija vrijedi do isključenja od strane korisnika, što znači da se automatski produljuje u naredni mjesec. MB se primjenjuju unutar kalendarskog mjeseca, a neiskorišteni MB tekućeg mjeseca ne prenose se u naredni mjesec. 

Primjer: opcija Roaming surf 400 uključena je npr. 3.10. U tom slučaju 400 MB koristiš do kraja kalendarskog mjeseca (31.10.), te se naplaćuje puna mjesečna naknada za listopad za opciju Roaming surf 400 (189 Kn). Ako ne isključiš do 31.10. opciju Roaming surf 400, od 1.11. koristiš novih 400 MB do kraja kalendarskog mjeseca (30.11.), te se naplaćuje mjesečna naknada za studeni za opciju Roaming surf 400 (189Kn). 

Nakon što potrošiš sve MB unutar opcije Roaming surf, do kraja kalendarskog mjeseca tj isključenja opcije naplaćuje se u zemljama EEA 0,15 Kn/MB, dok se na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta naplaćuje 4,99 Kn/MB. Možeš istovremeno uključiti npr Roaming surf 400 i Roaming surf 650, ali istovrsne opcije nije moguće uključiti 2 puta u istom mjesecu (npr 2 puta Roaming surf 400).
 

Kako uključiti ili isključiti opciju Roaming surf?

Jednostavno!

Opciju Roaming surf uključi ili isključi: 

  • Putem Moj A1 mobilne aplikacije (meni „U inozemstvu")
  • Putem SMS poruke. Za uključenje, slanjem SMS poruke sadržaja 400, 650, 950, 1.5 GB ili 3 GB na broj 13130 (npr.ako želiš uključiti Roaming surf 400, pošalji sadržaj 400). Za isključenje, slanjem SMS poruke sadržaja NE400, NE650, NE950, NE1.5 GB ili NE3 GB na broj 13130 (npr.ako želiš isključiti Roaming surf 400, pošalji sadržaj NE400)
  • Zahtjevom na prodajnom mjestu
  • Pozivom kolegama u Službi za korisnike na 0800 091 091
     

Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.
 

Putne minute

Opcije Putne minute (odlazne i dolazne minute) A1 pretplatnici koriste u zemljama EEA (zemlje EU, Norveška, Island, Lihtenštajn) i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta (zemljama izvan EEA). Popis Vodafone partnerskih mreža uvijek je dostupan ovdje, samo upiši u izbornik zemlju u koju putuješ i lako saznaj naziv Vodafone partnerske mreže.

 

Jednom uključene Putne minute vrijede do isključenja od strane korisnika, što znači da se automatski produljuju u naredni mjesec. Minute se primjenjuju unutar kalendarskog mjeseca, a neiskorištene minute tekućeg mjeseca ne prenose se u naredni mjesec.

 

Primjer: opcija Putne minute 300 uključena je npr. 3.10. U tom slučaju 300 minuta koristiš do kraja kalendarskog mjeseca (31.10.), te se naplaćuje puna mjesečna naknada za listopad za opciju Putne minute 300 (129 kn). Ako ne isključiš do 31.10. opciju Putne minute 300, od 1.11. koristiš novih 300 minuta do kraja kalendarskog mjeseca (30.11.), te se naplaćuje mjesečna naknada za studeni za opciju Putne minute 300 (129 kn). 

Cijena poziva nakon potrošenih minuta iz opcije naplaćuje se prema trenutno uključenom roaming cjeniku ili opciji. Možeš istovremeno uključiti npr Putne minute 300 i Putne minute 600, ali istovrsne opcije nije moguće uključiti 2 puta u istom mjesecu (npr 2 puta Putne minute 300).
 

Kako uključiti ili isključiti opciju Putne minute?

Jednostavno!
Opciju Putne minute uključi ili isključi: 

  • Putem Moj A1 mobilne aplikacije (meni „U inozemstvu")
  • Putem SMS poruke. Za uključenje, slanjem SMS poruke sadržaja 300, 600 ili 1200 na broj 13120 (npr.ako želiš uključiti Putne minute 300, pošalji sadržaj 300). Za isključenje, slanjem SMS poruke sadržaja NE300, NE600 ili NE1200 na broj 13120 (npr.ako želiš isključiti Putne minute 300, pošalji sadržaj NE300)
  • Zahtjevom na prodajnom mjestu
  • Pozivom kolegama u Službi za korisnike na 0800 091 091

 


Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.