Želiš prijeći u A1?  

Zadrži svoj stari broj i prebaci se na pretplatu ili bonove.
 

Želim prijeći na pretplatu

Surfaj neograničeno na našoj mreži! Odaberi željenu tarifu, klikni na 'Prelazak iz druge mreže' i prebaci se kod nas u samo nekoliko klikova.

 

Prebaci broj

Želim prijeći na bonove

I dalje želiš koristiti bonove? Zadrži svoj stari broj, odaberi jednu od tarifa i prebacivanje odradi online u svega nekoliko minuta.

 

Prebaci broj