Obavijest o promjeni programske sheme

25.10.2019.
 

Sa 29.10. 2019. doći će do promjene programske sheme ponude Osnovnog paketa analogne televizije te od toga datuma programi Woman, Cartoon Network, Comedy Central Extra i MTV više neće biti dostupni, ali i dalje možete pratiti više od 35 kanala različite tematike unutar navedenog paketa.
Dodatno, navedeni programi i dalje su dostupni unutar Osnovnog paketa digitalne televizije.