Turistički SIM Turistički SIM

S predplačniško turistično SIM kartico A1 prejmete:

10 dni neomejenega surfanja za 10 €

100 minut/SMS sporočil znotraj Hrvaške, brez stroškov vzpostavitve klica

Odlične cene mednarodnih minut in SMS sporočil v vašo državo

Hitrost 5G

TRIO SIM (standardna, mikro in nano SIM kartica)
 

75,35 kn

Kako naročiti in aktivirati novo kartico SIM:
 

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> timeline_title [in template "10113#11634844#1434243069" at line 36, column 26]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if timeline_title.getData() != "" [in template "10113#11634844#1434243069" at line 36, column 21]
----
1<#assign liferay_theme = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-theme.tld"] /> 
2<#assign portlet = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-portlet.tld"] /> 
3<@liferay_theme["defineObjects"] /> 
4<@portlet["defineObjects"] />		 
5<#assign journal_article_local_service = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
6<#assign scopeGroup = layout.getGroup() /> 
7<#assign scopeGroupExpando = scopeGroup.getExpandoBridge() /> 
8 
9 
10<#assign alt_article_content = "" /> 
11 
12<#if alt_article_id.getData() != ""> 
13	<#attempt> 
14		<#assign alt_article_active = scopeGroupExpando.getAttribute("alt-article-active", false)!false /> 
15		<#if alt_article_active> 
16			<#assign alt_article_content = journal_article_local_service.getArticleDisplay(themeDisplay.getScopeGroupId() , alt_article_id.getData(), "view", themeDisplay.getLanguageId(), themeDisplay).getContent() /> 
17		</#if> 
18	<#recover> 
19		<#assign alt_article_content = "" /> 
20	</#attempt> 
21	 
22</#if> 
23 
24<#if alt_article_content!=""> 
25	${alt_article_content} 
26<#else> 
27	<#assign timeline_dot_type = "" /> 
28	<#if timeline_type.getData() == "plain"> 
29		<#assign timeline_dot_type = "isBlank" /> 
30	</#if> 
31	<#if timeline_type.getData() == "arrow"> 
32		<#assign timeline_dot_type = "isArrowBullets" /> 
33	</#if> 
34	<section class="Timeline ${timeline_dot_type}"> 
35		<div class="container"> 
36		  <#if timeline_title.getData() != ""> 
37        ${timeline_title.getData()} 
38	     </#if> 
39			<div class="TimelineCarousel"> 
40				<div class="FlipElement-wrap TimelineItems row js-slider" hasPrevNext equalHeights data-slider-breakpoint="md-up"> 
41					<#list timeline_container.getSiblings() as item> 
42						<#assign today = .now?string('yyyy-MM-dd')?date('yyyy-MM-dd') /> 
43						<#assign do_render = ((item.date_from.getData()?has_content)?then(today gte item.date_from.getData()?date('yyyy-MM-dd'), true)) && ((item.date_to.getData()?has_content)?then(today lte item.date_to.getData()?date('yyyy-MM-dd') ,true))>	 
44						<#if do_render> 
45							<div class="TimelineItem js-slide-item imageIs${item.image_position.getData()}"> 
46								<div class="TimelineItem-imageWrapper"> 
47									<div class="TimelineItem-image"> 
48										<#assign has_mobile_image = item.mobile_image.getData()?has_content && item.mobile_image.getData() != "" /> 
49										<#assign mobile_image_classes = "" /> 
50										<#assign desktop_image_classes = "" /> 
51										<#if has_mobile_image> 
52											<#assign mobile_image_classes = "d-md-none" /> 
53											<#assign desktop_image_classes = "d-none d-md-block" /> 
54										</#if> 
55										<img src="${item.desktop_image.getData()}" alt="${item.image_title.getData()}" title="${item.image_title.getData()}" class="${desktop_image_classes}"> 
56										<#if has_mobile_image> 
57											<img src="${item.mobile_image.getData()}" alt="${item.image_title.getData()}" title="${item.image_title.getData()}" class="${mobile_image_classes}"> 
58										</#if> 
59									</div> 
60								</div> 
61								<div class="TimelineItem-step"> 
62									<div class="TimelineItem-stepWrapper"> 
63										<div class="TimelineItem-stepItem font-serif font-bold"></div> 
64									</div> 
65								</div> 
66								<div class="TimelineItem-content text-${item.title_position.getData()} "> 
67									<div class="TimelineItem-contentInner"> 
68										<h4 class="TimelineItem-stepTitle font-serif font-bold text-${item.title_color.getData()}">${item.title.getData()}</h4> 
69										${item.description.getData()} 
70										 
71										 
72										 
73										<#if item.button_text.getData() != "" && (item.button_link.getData() != "" || item.webform_label.getData() != "" || item.modal_label.getData() != "")> 
74											<#assign link_opening_mode="">							 
75											<#if item.link_opening_mode.getData()=="new_tab"> 
76												<#assign link_opening_mode="_blank"> 
77											</#if> 
78											 
79											<#assign webform_overlay = "" /> 
80											<#assign data_modal_id="" /> 
81											<#assign modal_trigger_class="" />				 
82											<#assign link = "" /> 
83											<#assign ff_custom_title = "" /> 
84											<#if item.button_link.getData() != ""> 
85												<#assign link = item.button_link.getData() /> 
86											<#elseif item.webform_label.getData() != ""> 
87												<#assign webform_overlay_sufix = "'" /> 
88												<#assign webform_overlay = "data-webform-overlay='" /> 
89												<#assign webform_overlay = webform_overlay + item.webform_label.getData() /> 
90												<#assign webform_overlay = webform_overlay + webform_overlay_sufix /> 
91											<#elseif item.modal_label.getData() != ""> 
92												<#assign modal_id_sufix = "'" /> 
93												<#assign data_modal_id = "data-modal='#" /> 
94												<#assign data_modal_id = data_modal_id + item.modal_label.getData() /> 
95												<#assign data_modal_id = data_modal_id + modal_id_sufix /> 
96												<#assign link = "#" /> 
97												<#assign modal_trigger_class = "js-modal-trigger" /> 
98												<#assign link_opening_mode="">												 
99												<#assign ff_custom_title = item.ff_custom_title.getData() /> 
100												 
101											</#if> 
102											<div> 
103												<#if item.button_variant.getData()=="red_with_arrow"> 
104													<a href="${link}" target="${link_opening_mode}" class="button button--primary button--red text-center ${modal_trigger_class}" ${data_modal_id} ${webform_overlay} data-ff-custom-title="${ff_custom_title}"> 
105														<span class="button__label">${item.button_text.getData()}</span> 
106														<span class="button__icon icon-right"> 
107															<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 
108																<path d="M15.186 12.0016L9.9375 17.25L8.8125 16.125L12.9368 12.0007L8.8125 7.875L9.9375 6.75L15.186 12H15.1875L15.1868 12.0007L15.1875 12.0016H15.186Z" fill="currentColor"></path> 
109															</svg> 
110														</span> 
111													</a> 
112												</#if> 
113												<#if item.button_variant.getData()=="red"> 
114													<a href="${link}" target="${link_opening_mode}" class="button button--primary button--red text-center ${modal_trigger_class}" ${data_modal_id} ${webform_overlay} data-ff-custom-title="${ff_custom_title}"> 
115														<span class="button__label">${item.button_text.getData()}</span> 
116													</a> 
117												</#if>										 
118												<#if item.button_variant.getData()=="transparent"> 
119													<a href="${link}" target="${link_opening_mode}" class="button button--tertiary button--red pl-4 text-center ${modal_trigger_class}" ${data_modal_id} ${webform_overlay} data-ff-custom-title="${ff_custom_title}"> 
120														<span class="button__label">${item.button_text.getData()}</span> 
121													</a> 
122												</#if>										 
123												<#if item.button_variant.getData()=="transparent_with_border"> 
124													<a href="${link}" target="${link_opening_mode}" class="button button--secondary button--red text-center has-icon ${modal_trigger_class}" ${data_modal_id} ${webform_overlay} data-ff-custom-title="${ff_custom_title}"> 
125														<span class="button__label">${item.button_text.getData()}</span> 
126														 
127														<span class="button__icon icon-right"> 
128															<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 
129																<path d="M15.186 12.0016L9.9375 17.25L8.8125 16.125L12.9368 12.0007L8.8125 7.875L9.9375 6.75L15.186 12H15.1875L15.1868 12.0007L15.1875 12.0016H15.186Z" fill="currentColor"></path> 
130															</svg> 
131														</span> 
132													</a> 
133												</#if> 
134											</div> 
135										</#if>			 
136										 
137									</div> 
138								</div> 
139							</div> 
140						</#if> 
141					</#list> 
142				</div> 
143			</div> 
144		</div> 
145	</section> 
146</#if> 

Napolnite svoj predplačniški račun z želenim zneskom

+385
Odaberi način plaćanja

Kaj še morate vedeti?

Osnovne cene

 

Osnovne cene  
Klici v fiksna omrežja v vaši državi*  0,44
Klici v vsa omrežja na Hrvaškem  1,02
SMS v vsa omrežja znotraj Hrvaške in v vašo državo* 0,44
Prenos podatkov 0,44

 

Pristojbina za vzpostavitev klica v višini 0,29 HRK se uporablja za vse klice, razen za države znotraj območja EU / EGP.
* Cene veljajo za naslednje države:
• iz območja EU / EGP: AvstrijaČeška, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Slovenija in Velika Britanija
• iz drugih območij: Bosna in Hercegovina, Rusija, Srbija, Švica.
 

A1 služba za uporabnike: 0800 091 091 (klici s številke Vipme se ne zaračunavajo)

4G omrežje lahko uporabljate le z napravami, ki podpirajo 4G. Maksimalna hitrost interneta je odvisna od nivoja signala 4G, modela naprave in trenutne obremenitve omrežja.

 

Kako lahko dobim kartico A1 Tourist 5G SIM?

Enostavno! Kartico A1 Tourist 5G SIM lahko dobite skoraj povsod - v kioskih, na bencinskih servisih, v supermarketih, poslovalnicah Hrvaške Pošte in A1 centrih po vsej Hrvaški za 75,35 kn.

 

 

Kako lahko aktiviram SIM kartico?

SIM kartico lahko aktivirate v dveh preprostih korakih:

1)Vstavite kartico A1 Tourist 4G SIM v svoj mobitel, tablični računalnik, prenosni računalnik ali modem WiFi.
2) Povežite se z internetom ali opravite prvi klic in samodejno se bosta aktivirali številka A1 s Turistično tarifo ter Tedenska opcija po ceni 75 kn.
 

Kako lahko preverim stanje in napolnim A1 račun?

Svoj A1 račun lahko napolnite ali kupite v:
 

 • Na tej spletni strani
 • Na bankomatih, bencinskih črpalkah, v poslovalnicah Hrvaške Pošte ali v A1 centrih po celi Hrvaški
 • Polnjenje računa je preprosto - treba je le vpisati *103*14-mestno kodo# in pritisniti tipko za klic.


Za preveritev stanja na A1 računu vpišite kombinacijo *101# in pritisnite tipko za klic.