ZTE MF283 Plus

Za spajanje telefona s Homeboxom možete koristiti žičani ili bežični kućni telefon, no važno je da ima tonsko biranje (ako na telefonu možete promijeniti pulsno u tonsko biranje, svakako to učinite).

1. Žičani telefon jednostavno priključite standardnim telefonskim kabelom na utičnicu za telefon (oba telefonska utora na Homeboxu su valjana), a koristite li bežični ili DECT telefon, spojite bazu telefona s Homeboxom.
Važno je znati!

  • Zvuk slobodne telefonske linije kod Homeboxa nije isti kao kod uobičajene fiksne telefonske linije, nego je to ravnomjeran ton.
  • Brojeve birate na isti način kao preko fiksne linije (bez pozivnog broja unutar iste županije).
  • Tijekom aktivne internetske veze preko GPRS/EDGE mreže nećete moći primati i ostvarivati telefonske pozive. Pozivatelj će dobiti poruku da korisnik nije dostupan ili je isključio telefon.
  • Na Homebox ne možete spojiti mobilni telefon.
  • Homebox ne podržava telefaks uslugu.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

WLAN je inicijalno uključen te se Homebox automatski spaja ne net (nema tipke za spajanje na wlan i internet na Homebox uređaju).

Ime wlan mreže (SSID) i šifra za spajanje nalaze se na naljepnici ispod Homebox uređaja.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Sami odaberite način spajanja koji vam više odgovora:

  1. RUČNO - putem Homebox sučelja
  • potrebno se svaki puta ulogirati u Homebox sučelje putem adrese 192.168.0.1 i odabrati u meniu "Početni zaslon" -> Spajanje
  1. AUTOMATSKI     
  • potrebno je jednom podesiti opciju spajanja pod "Postavke" -> "Postavke Mreže" -> "Postavke spajanja" i odabrati Automatsko
  • tom opcijom Homebox uređaj će biti stalno spojen na internet

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši