Pritužba na račun ili kakvoću usluge


Ako imaš pritužbu vezanu uz račun ili kakvoću usluge javi nam se na broj Službe za korisnike.

Ako nam želiš uputiti pisanu pritužbu, možeš popuniti priložene obrasce:
 

Pritužba na kakvoću usluge

Preuzmi dokument

Prigovor na račun

Preuzmi dokument

Važni rokovi vezani uz pritužbe

Pritužbu na iznos računa možeš podnijeti pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća spornog računa.


U slučaju pisane pritužbe odgovorit ćemo ti najkasnije u roku od 15 dana, od trenutka od trenutka podnošenja pritužbe, a  nesporni dio računa na koji se pritužba odnosi ili prosječan iznos zaduženja u zadnja tri mjeseca prije podnošenja pritužbe obvezan si platiti. 

Ispunjene obrasce pošalji nam kako ti najviše odgovara, poštom, e-mailom ili faksom.

Ako nisi zadovoljan s rješenjem koje si dobio od nas, imaš mogućnost obratiti se Povjerenstvu za rješavanje pritužbi potrošača.
 

Povjerenstvo za rješavanje pritužbi potrošača rješava pritužbe u takozvanom drugostupanjskom postupku. To je neovisno tijelo propisano od strane HAKOM-a.

Član Povjerenstva za rješavanje pritužbi potrošača je i predstavnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Pritužbu na Povjerenstvo možeš uputiti u roku od 30 dana od dana primitka rješenja pritužbe.
 

Ako ti je odluka Povjerenstva neprihvatljiva, imaš mogućnost obratiti se HAKOM-u.

 

U slučaju za tebe neprihvatljivog rješenja Povjerenstva možeš pokrenuti postupak pri Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM). HAKOM-u se možeš obratiti u roku od 30 dana od primitka odluke Povjerenstva za rješavanje pritužbi.